Synundersökningar

Vi utför alla typer av synundersökningar, för både glasögon och kontaktlinser. Behöver du intyg för körkort ordnar vi det också. Vårt undersökningsrum är komplett med tonometer, så vi mäter rutinmässigt ögontryck, något som är viktigt för att tidigt kunna upptäcka grön starr.